PLAN TRENINGÓW PIŁKI NOŻNEJ NA ROK 2021/2022

 

Poniedziałek i Środa: 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR ul.Św M.M.Kolbe

godzina 16:00 – grupa B1 (5,6 lat)

godzina 17.00 – grupa B2 (7,8 lat)

godzina 18.00 – grupa B3 (9,10 lat)